Τηλεφωνικό Κέντρο: 2410 56.76.00

κτελ
 
  Προφίλ
 

Τα Κ.Τ.Ε.Λ. Λάρισας

Τα Κ.Τ.Ε.Λ. (Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων) είναι ιδιότυπες μεταφορικές επιχειρήσεις , και εξυπηρετούν όλες τις δημόσιες τακτικές οδικές μεταφορές της χώρας μας.

Το Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. του Νομού Λάρισας έχει έδρα την Λάρισα (Γεωργιάδου και Ολύμπου 1) και δρομολογεί λεωφορεία σε όλο τον νομό Λάρισας καθώς επίσης και στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Κατερίνη και Ιωάννινα.

Το Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Λάρισας ανανέωσε και επέκτεινε το στόλο του το 2004, με αποτέλεσμα σήμερα να διαθέτει 118 νέου τύπου λεωφορεία, από τα οποία τα τέσσερα (4) είναι Διώροφα. Περισσότερα ...

Παράλληλα και με άδεια από τον ΕΟΤ, έχει ιδρύσει γραφείο Γενικού Τουρισμού για την διενέργεια εκτάκτων γραμμών (εκδρομές, ναυλώσεις λεωφορείων) διαθέτοντας δέκα (10) πολυτελέστατα Τουριστικά Λεωφορεία. Περισσότερα ...

Η διοικητική δομή

Το οργανόγραμμα της διοικητικής διαχείρισης του Κ.Τ.Ε.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ είναι το πιο κάτω:

 

Το διοικητικό συμβούλιο

Η επιχείρηση με διακριτικό τίτλο "ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε." είναι μία πολυμετοχική ανώνυμη εταιρία και διοικείται από το συμβούλιο που εκλέγεται σύμφωνα με τον νόμο ν.2190/1920, με διάρκεια θητείας τα 4 χρόνια.

Πιο κάτω εμφανίζεται το σημερινό διοικητικό συμβούλιο.

 

Το σημερινό διοικητικό συμβούλιο
Πρόεδρος
Βασίλειος Μανδηλάς
Διευθύνων Σύμβουλος
Ευάγγελος Δαμαλάς
Αντιπρόεδρος
Θεόδωρος Γούπος
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Κων/νος Καισόπουλος
Μέλος
Ευάγγελος Καραγιάννης

 

Οικονομικά στοιχεία και πράξεις της εταιρίας

1. Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση 2012

2. Ισολογισμός χρήσης 2012

3. Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση 2013

4. Ισολογισμός χρήσης 2013 για την ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5. Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση 2014

6. Ισολογισμός χρήσης 2014 για την ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

7. Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση 2015

6. Ισολογισμός χρήσης 2015 για την ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

7. Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση 2016

8. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

9. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για διεξαγωγή αρχαιρεσιών

10. Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση 2017

11. Ισολογισμός χρήσης 2016 για την ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12. Ισολογισμός 31/12/2016, εκμετάλλευση σταθμού ΚΤΕΛ ΙΚΕ

13. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2017

14. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2018

15. Ισολογισμός χρήσης 2017 για την ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

16. Ισολογισμός χρήσης 2017, εκμετάλλευση σταθμού ΚΤΕΛ ΙΚΕ

17. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 11 12 2018

18. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2019

19. Ισολογισμός χρήσης 2018 για την ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Κάρτα Πελάτη

στα 5 εισιτήρια το 1 δώρο!

περισσότερα...Λάρισα - Αθήνα
με το δρομολόγιο Express

περισσότερα ...


Εκδρομές με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ!

Στο γραφείο Γενικού Τουρισμού

περισσότερα ...

Υπηρεσίες Οδηγών

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2410 56.76.00
Σταθμός Αθηνών: 210 83.17.109, Σταθμός Θεσ/νικης: 2310 59.54.30 Σταθμός Ιωαννίνων: 26510 41.248, Σταθμός Βόλου: 24210 33.254, Σταθμός Καρδίτσας: 24410 21.001, Σταθμός Τρικάλων: 24310 73.130

  Copyright ©2008-2017 ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
Created & Hosted by Itbiz